A. Beauchamp, « De l'action à l'écriture : le De regimine principum de l'infant Pierre d'Aragon (v. ????-????), Anuario de Estudios Medievales, ?? (?), pp.???-???

A. Beauchamp, Gouverner la Couronne d'Aragon en l'absence du roi : la lieutenance générale de l'infant Pierre d'Aragon (???????? )

C. Pliego and J. Vicente, Poder público y administración territorial en el reino de Valencia ????-????. El oficio de la procuración

L. Goff, ?. , and P. ???-???, 54 Sur les ordonnances de l'hôtel royal voir Schena, ????. Gimeno Blay, ????, p. ??? souligne ainsi que « el registro escrito de sus acciones de gobierno se configuraba como la pauta que seguir, 53 À propos du regard des intellectuels du Moyen Âge occidental sur l'enfance et les jeunes souverains el modelo que imitar y en el que localizar experiencias anteriores que ayudasen a definir el futuro ». 55 Voir Beauchamp

L. Mélanges-de, . Casa, and . Velázquez, Nouvelle série, pp.201-218, 2008.

. Català-i-roca, G. I. Pere, and J. Fernández, « Entorn de " lo bon ayre e la noblea d'esta illa de Sardenya " , dans La Corona d'Aragona in Italia (secc. xiii-xviii), Actas del XIV Congreso di storia della Corona d'Aragona Sassari, t. ii, pp.???-???

C. Paretas and M. Mercè, La casa de Xérica i la seva política en relació amb la monarquia de la Corona d'Aragó (segles ????-???)

F. Español, Els escenaris del rei. Art i monarquia a la Corona d'Aragó

M. Ferrer-i-mallol and . Teresa, « Causes i antecedents de la guerra dels dos Peres », Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, t. lxiii (oct, ???-??? [traduction castillane dans Ferrer i Mallol, pp.???-???

M. Ferrer-i-mallol and . Teresa, « Martí I l'Humà (????-????) », dans Josep M. Sans i Travé (éd.), Els Comtes sobirans de la Casa de Barcelona , de l'any ??? a l'actualitat, pp.???-???

G. Blay and M. Francisco, Escribir reinar (????-????) La experiencia gráfico-textual de Pedro el Ceremonioso

G. Medici and M. Teresa, « La régence de la mère dans le droit médiéval », Parliaments, Estates and Representation / Parlements, états et représentation

L. Goff and J. , « Le roi enfant dans l'idéologie monarchique de l'Occident médiéval », dans Historicité de l'enfance et de la jeunesse, Actes du colloque international d'Athènes (? er -? octobre ????), pp.???-???

M. Cañada, A. (. ????-), ». Trono-en-la-corona-de-aragón, . Dans-josep-serrano, and . Daura, El territori i les seves institucions històriques Actes de les jornades d'estudi commemoratives del ??? e aniversari de la incorporació definitiva del marge dret del riu Ebre a Catalunya, pp.???-???

F. Moxó-i-montoliu and . De, La casa de Luna (????-????) Factor político y lazos de sangre en la ascensión de un linaje aragonés

. Olivier-martin, Études sur les régences, t. i : Les régences et la majorité des rois sous les Capétiens directs et les premiers Valois

S. Péquignot, « Enantar a tractar. L'entrée en négociations comme objet d'histoire. L'exemple de la diplomatie de Jacques II, Negociar en la Edad Media / Négocier au Moyen Âge, pp.???-???

S. Casabón and A. Isabel, Alfonso II de Aragón, thèse de doctorat soutenue à l

S. Martínez and M. , « Negociación y fiscalidad en Cataluña a mediados del siglo xiv : las cortes de Barcelona de ????, Negociar en la Edad Media / Négocier au Moyen Âge. Actes du colloque

S. Sanpere-i-miquel and I. Minoría-de-jaime, Vindicación del procurador conde Sancho. Años ????-???? », dans Jaume I i la seva època

S. Sánchez and E. , Sociedad y conflictos sociales en Aragón (siglos xiii-xv)

S. Muñoz and J. Ángel, « El ducado / principado de Gerona y la monarquía aragonesa bajomedieval », Aragón en la Edad Media, pp.????-????

M. Tasis, Rafael (????), Pere el Cerimoniós i els seus fills